Đánh giá nhà cung cấp

  1. 5 ngoài 5

   great

  2. 5 ngoài 5

   Tuyệt

  3. 5 ngoài 5

   good